Follow us on: Group Alumni Tweet Us! Click Here! Let Watch Images!

Alumni SMKAS

HEBAHAN - AGM & ROMBAKAN JK (Berkuatkuasa mulai 25 Sept 2013)

HEBAHAN kpd semua Alumnis mengenai beberapa perkara, berdasarkan keputusan Presiden & Jawatankuasa.

A. Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) - Berdasarkan kpd Fasal 7 (3), hendaklah diadakan dalam tempoh 24 bulan drpd AGM terakhir, 12 Nov 2011. Jika mengikut kiraan, AGM seterusnya hendaklah diadakan sebelum 12 Nov 2013, namun disebabkan Pertubuhan ini masih belum kukuh sepenuhnya, disamping banyak perkara asas yang perlu diselesaikan dan dipercayai korum tidak akan mencukupi, maka TELAH DIPUTUSKAN untuk melanjutkannya dan akan diadakan dalam tempoh satu tahun. TINDAKAN bagi memaklumkan kepada pihak ROS akan dilakukan dalam masa terdekat.

B. Rombakan Organisasi Jawatankuasa (Penstrukturan Semula) - Berdasarkan kpd Fasal 8 (9) dan (10), JK mempunyai kuasa menentukan bagi kepentingan Pertubuhan. Maka, TELAH DIPUTUSKAN 3 orang Exco berikut digugurkan dari JK:

1. Aiman Hakim Bin Abd Rasid - Exco Khidmat Masyarakat & Pendidikan
2. Nursyukrina Binti Md Khalil - Exco Diplomasi & Protokol
3. Fariz Bin Ramlan - Exco Perhubungan & Informasi

dan

TELAH DIPUTUSKAN rombakan semula JK dinama melibatkan penjenamaan semula 10 buah Biro sedia ada, kepada 6 buah Biro sahaja seperti berikut:

1. Biro Ekonomi & Keusahawanan - dikekalkan -> Exco *kosong*, Timbalan Exco Nazreen Jauhari Bin Hamdan
2. Biro Khidmat Masyarakat & Kebajikan - gabungan Biro Kebajikan & Kerohanian dan Biro Khidmat Masyarakat dan Pendidikan -> Exco 
Shahrizan Bin Mohamed, Timbalan Exco *kosong*
3. Biro Diplomasi & Publisiti - gabungan Biro Diplomasi & Protokol dan Biro Perhubungan & Informasi -> Exco *kosong*, Timbalan Exco *kosong*
4. Biro Pembangunan & Sukan - gabungan Biro Latihan & Kepimpinan dan Biro Sukan & Rekreasi -> Exco Amirul Haffiz Bin Ariff, Timbalan Exco Mohd Efirul Bin A Rahman
5. Biro HELWANIS & Dokumentasi - gabungan Biro Hal Ehwal Wanita dan Biro Penyelidikan & Dokumentasi -> Exco Aida Binti Ab Samad, Timbalan Exco Nur Amirah Binti Mohd Dali
6. Biro PraUniversiti - dikekalkan -> Exco Salleh Bin Tugimin, Timbalan Exco Nabilah Binti Sulaiman

TINDAKAN bagi pemilihan untuk mengisi 4 kekosongan jawatan akan dilakukan dalam masa terdekat.

BERKUATKUASA pada 25 SEPTEMBER 2013.

Sekian, terima kasih.

>Mesyuarat JK Bil. 2 / 2013, 22 Sept 2013, Ahad