Follow us on: Group Alumni Tweet Us! Click Here! Let Watch Images!

Alumni SMKAS

Semak Generasi Anda

GENERASI PERTAMA
lahir pada tahun 1972 dan 1975, mendaftar pada tahun sekolah dibuka, 1988
1972: mendaftar sebagai Tingkatan 4, pelajar putera dari Maahad Muar dan pelajar puteri dari Kolej Tengku Ampuan Mariam (KTAM), JB
SPM 1989
1975: mendaftar sebagai Tingkatan 1
SRP 1990, SPM 1992 dan STPM 1994

GENERASI KEDUA
lahir pada tahun 1973 dan 1976, mendaftar pada tahun 1989
1973: mendaftar sebagai Tingkatan 4, hanya pelajar puteri dari Kolej Tengku Ampuan Mariam (KTAM), JB
SPM 1990
1976: mendaftar sebagai Tingkatan 1
SRP 1991, SPM 1993 dan STPM 1995

GENERASI KETIGA
lahir pada tahun 1974 dan 1977, mendaftar pada tahun 1990
1974: mendaftar sebagai Tingkatan 4, hanya pelajar puteri dari Kolej Tengku Ampuan Mariam (KTAM), JB
SPM 1991
1977: mendaftar sebagai Tingkatan 1
SRP 1992, SPM 1994 dan STPM 1996

GENERASI KEEMPAT
lahir pada tahun 1978, mendaftar pada tahun 1991
PMR 1993, SPM 1995 dan STPM 1997

GENERASI KELIMA
lahir pada tahun 1979, mendaftar pada tahun 1992
PMR 1994, SPM 1996 dan STPM 1998

GENERASI KEENAM
lahir pada tahun 1980, mendaftar pada tahun 1993
PMR 1995, SPM 1997 dan STPM 1999

GENERASI KETUJUH
lahir pada tahun 1981, mendaftar pada tahun 1994
PMR 1996, SPM 1998 dan STPM 2000

GENERASI KELAPAN
lahir pada tahun 1982, mendaftar pada tahun 1995
PMR 1997, SPM 1999 dan STPM 2001

GENERASI KESEMBILAN
lahir pada tahun 1983, mendaftar pada tahun 1996
PMR 1998, SPM 2000 dan STPM 2002

GENERASI KESEPULUH
lahir pada tahun 1984, mendaftar pada tahun 1997
PMR 1999, SPM 2001 dan STPM 2003

GENERASI KESEBELAS
lahir pada tahun 1985, mendaftar pada tahun 1998
PMR 2000, SPM 2002 dan STPM 2004

GENERASI KEDUA BELAS
lahir pada tahun 1986, mendaftar pada tahun 1999
PMR 2001, SPM 2003 dan STPM 2005

GENERASI KETIGA BELAS
lahir pada tahun 1987, mendaftar pada tahun 2000
PMR 2002, SPM 2004 dan STPM 2006

GENERASI KEEMPAT BELAS
lahir pada tahun 1988, mendaftar pada tahun 2001
PMR 2003, SPM 2005 dan STPM 2007

GENERASI KELIMA BELAS
lahir pada tahun 1989, mendaftar pada tahun 2002
PMR 2004, SPM 2006 dan STPM 2008

GENERASI KEENAM BELAS
lahir pada tahun 1990, mendaftar pada tahun 2003
PMR 2005, SPM 2007 dan STPM 2009

GENERASI KETUJUH BELAS
lahir pada tahun 1991, mendaftar pada tahun 2004
PMR 2006, SPM 2008 dan STPM 2010

GENERASI KELAPAN BELAS
lahir pada tahun 1992, mendaftar pada tahun 2005
PMR 2007, SPM 2009 dan STPM 2011

GENERASI KESEMBILAN BELAS
lahir pada tahun 1993, mendaftar pada tahun 2006
PMR 2008, SPM 2010 dan STPM 2012

GENERASI KEDUA PULUH
lahir pada tahun 1994, mendaftar pada tahun 2007
PMR 2009, SPM 2011 dan STPM 2013

GENERASI KEDUA PULUH SATU
lahir pada tahun 1995, mendaftar pada tahun 2008
PMR 2010, SPM 2012 dan STPM 2014

GENERASI KEDUA PULUH DUA
lahir pada tahun 1996, mendaftar pada tahun 2009
PMR 2011, SPM 2013 dan STPM 2015

GENERASI KEDUA PULUH TIGA
lahir pada tahun 1997, mendaftar pada tahun 2010
PMR 2012, SPM 2014 dan STPM 2016

GENERASI KEDUA PULUH EMPAT
lahir pada tahun 1998, mendaftar pada tahun 2011
PMR 2013, SPM 2015 dan STPM 2017

GENERASI KEDUA PULUH LIMA
lahir pada tahun 1999, mendaftar pada tahun 2012
SPM 2016 dan STPM 2018

GENERASI KEDUA PULUH ENAM
lahir pada tahun 2000, mendaftar pada tahun 2013
SPM 2017 dan STPM 2019


disediakan oleh:
Jawatankuasa Pertubuhan Alumni SMKA Segamat